Amateur fotografen vereniging “Goed Licht” uit Coevorden

Wij zijn een vereniging voor amateurfotografen in de omgeving van Coevorden, die al een kleine 70 jaar bestaat!

Ons doel is de bevordering van de amateurfotografie in al haar facetten. Dit proberen we te bereiken door kennis en ervaring uit te wisselen. Niet alleen onderling, maar ook door contacten met andere verenigingen en de Nederlandse Fotobond.
De A.F.V. “Goed Licht” is aangesloten bij de Ned. Bond voor amateurfotografen en maakt deel uit van de afdeling Drenthe-Vechtdal.


Het bespreken van foto’s van onze leden, waarbij wordt gelet op inhoud, techniek, vorm en compositie, geven vaak inspiratie en nieuwe gezichtspunten.
Naast deze besprekingen zijn er ook praktijkavonden over bijv. portret- en modelfotografie, technische zaken over de camera, beeldbewerking en er worden regelmatig clubtochten georganiseerd.

Onze club komt bijeen van september t/m juni op een dinsdagavond, eens in de veertien dagen. Deze avond wordt gehouden in een ruimte van het stadsbelevingscentrum, het Arsenaal Coevorden.
Aanvang 19.30 uur tot ca. 21.30 uur
Wij treden ook naar buiten met deelname aan een jaarlijks terugkerend evenement, namelijk de “Foto Manifestatie Drenthe en Vechtdal” (FMDV). Leden die hieraan mee willen doen sturen hun mooiste foto’s in en worden door zeer deskundige juryleden beoordeeld op diverse belangrijke kenmerken waaraan een winnende foto moet voldoen.
Zo kunnen de leden voor zichzelf bekijken op welk niveau men zich op dat moment bevind. Dit is natuurlijk een goede graadmeter en een grote stimulans om foto’s te laten beoordelen en zo nodig de techniek te verbeteren.
Er worden door ons zelf ook regelmatig tentoonstellingen georganiseerd om de beste resultaten te tonen aan de inwoners van Coevorden en omstreken. Ook worden deze tentoonstellingen mede gehouden om mensen te stimuleren en te enthousiasmeren om ook te gaan fotograferen en lid te worden van een foto-club of -vereniging.