Amateur fotografen vereniging “Goed Licht” uit Coevorden

Wij zijn een vereniging voor amateurfotografen in de omgeving van Coevorden, die al een kleine 70 jaar bestaat!

Ons doel is de bevordering van de amateurfotografie in al haar facetten. Dit proberen we te bereiken door kennis en ervaring uit te wisselen. Niet alleen onderling, maar ook door contacten met andere verenigingen.


Het bespreken van foto’s van onze leden, waarbij wordt gelet op inhoud, techniek, vorm en compositie, geven vaak inspiratie en nieuwe gezichtspunten.
Naast deze besprekingen zijn er ook praktijkavonden over bijv. portret- en modelfotografie, food fotografie, product fotografie, macro fotografie enzovoort. Ook technische zaken over de camera, beeldbewerking en dergelijke komen veelvuldig aan bod. Twee keer per jaar wordt er een clubtocht georganiseerd.

Onze club komt bijeen van september t/m juni op een dinsdagavond, eens in de veertien dagen. Deze avond wordt gehouden in een ruimte van het stadsbelevingscentrum, het Arsenaal Coevorden.
Er worden door ons zelf ook regelmatig exposities georganiseerd om de beste resultaten te tonen aan de inwoners van Coevorden en omstreken. Ook worden deze exposities mede gehouden om mensen te stimuleren en te enthousiasmeren om ook te gaan fotograferen en lid te worden van een foto-club of -vereniging.