Algemene fotovereniging "Goed Licht" uit Coevorden


De A.F.V. "Goed Licht" is een vereniging voor amateurfotografen in de omgeving van Coevorden, die al ruim 60 jaar bestaat.

Ons doel is de bevordering van de amateurfotografie in al haar facetten. Dit proberen we te bereiken door kennis en ervaring uit te wisselen. Niet alleen onderling, maar ook door contacten met andere verenigingen en de Nederlandse Fotobond.

De A.F.V. "Goed Licht" is aangesloten bij de Ned. Bond voor amateurfotografen en maakt deel uit van de afd. Drenthe-Vechtdal.

www.fotobond.nl

Het bespreken van foto's van onze leden, waarbij wordt gelet op inhoud, techniek, vorm en compositie, geven vaak inspiratie en nieuwe gezichtspunten.
Naast deze besprekingen zijn er ook praktijkavonden over bijv. portret- en modelfotografie, technische zaken over de camera, beeldbewerking en er worden regelmatig clubtochten georganiseerd.
Onze club komt bijeen van september t/m mei op een dinsdagavond, eens in de veertien dagen. Deze avond wordt gehouden in een ruimte van het stadsbelevingscentrum, het Arsenaal Coevorden.
Aanvang 19.30 uur tot ca. 21.30 uur
Ook treden wij naar buiten met deelname aan een jaarlijks terugkerend evenement, n.l. de "Foto Manifestatie Drenthe en Vechtdal". Leden die hieraan mee willen doen sturen hun mooiste foto's in en worden door zeer deskundige juryleden beoordeeld op diverse belangrijke kenmerken waaraan een winnende foto moet voldoen.
Zo kunnen de leden voor zichzelf bekijken op welk niveau men zich op dat moment bevind. Dit is natuurlijk een goede graadmeter en een grote stimulans om foto's te laten beoordelen en zo nodig de techniek te verbeteren.
Er worden door ons zelf ook regelmatig tentoonstellingen georganiseerd om de beste resultaten te tonen aan de inwoners van Coevorden en omstreken. Ook worden deze tentoonstellingen mede gehouden om mensen te stimuleren en te enthousiasmeren om ook te gaan fotograferen en lid te worden van een foto-club of -vereniging.

geen foto

Welke activiteiten ontplooit Goed Licht?


Om onze doelstelling; het bevorderen van de amateur-fotografie, te bereiken komen de leden regelmatig bij elkaar om eigen en andermans werk te bespreken. Er wordt dan gelet op inhoud, techniek, vorm en compositie van de foto. Men kijkt kritisch maar opmerkingen over het getoonde werk hebben altijd een positieve toon. De leden stimuleren elkaar door uitwisseling van kennis en ervaring.

Naast de fotobespreking zijn er ook werkavonden zoals het inlijsten van foto’s, fotograferen van allerlei meegebrachte voorwerpen, portretten, enz. Om het één en ander in de praktijk te brengen worden er clubtochten georganiseerd. Verder staat er een jaarlijkse fototentoonstelling op het programma.

De club treedt ook op andere manieren naar buiten. Denk aan een fotoserie op de TV, het Nieuwsnet Coevorden of in de tentoonstellingsruimte van enkele bedrijven.Het ingevulde contactformulier wordt verstuurd naar mail@afvgoedlicht.nl

Onze club komt bijeen van september t/m mei op een dinsdagavond, eens in de veertien dagen, in een ruimte van het Arsenaal Coevorden. Aanvang 19.30 uur tot ca. 21.30 uur
Voorzitter
Bob Hiddingh
06 51297149

Secretaris
Arjen Wolters
0524-516035
afv.goedlicht@gmail.com

Penningmeester
Ger Vos
0524-514107
gbp.vos@gmail.com

Content beheer
Baroldus Hazelaar
b.hazelaar@corylus.nl